Skip links

Wat is een grootboekrekening?

Wat is een grootboekrekening? 

Een grootboekrekening is een verzameling van alle inkomsten en uitgaven in een bepaalde categorie. Het is dus een lijst van uitgaven en inkomsten die logisch bij elkaar passen. Met grootboekrekeningen deel je de boekhouding als het ware op in delen. Zo krijgt u een beter overzicht van uw financiën. Grootboekrekeningen hebben een uniek nummer dat gemakkelijk kan worden gevonden. Alle grootboekrekeningen vormen samen een grootboek of een grootboekrekeningschema van de rekeningen. 

Welke grootboekrekeningen zijn er? 

We zetten de meest gebruikte grootboekrekeningen op een rij: 

Onder de activa zijde van je balans vind je: 

 • Vaste activa 
 • Vlottende activa 
 • Liquide middelen 

Onder de passiva zijde van je balans vind je: 

 • Eigen vermogen 
 • Kortlopende schulden 
 • Crediteuren 
 • Langlopende schulden 

Op de winst- & verliesrekening zie je de volgende grootboekrekeningen terug: 

 • Omzet – Bijzondere baten 
 • Omzet – Verkoop 
 • Kosten – Afschrijvingen 
 • Kosten – Verkoopkosten 
 • Kosten – Kantoorkosten 

Deze grootboekrekeningen bevatten ook een aantal sub rekeningen. Zo is je bankrekening onderdeel van Liquiditeit en je te betalen btw-onderdeel van Kortlopende Schulden. Nu wilt u wellicht zelf een sub rekening toevoegen, bijvoorbeeld wanneer u met cashflow werkt. 

Grootboekrekeningschema in uw boekhouding. 

Grootboekrekeningen zijn essentieel voor uw accountant. Zonder een splitsing in gedeelde grootboekrekeningen verliest u snel het grote geheel uit het oog. Om dit te voorkomen krijgen ook grootboekrekeningen een uniek nummer. Er zijn verschillende soorten ongeschreven regels voor het nummeren van grootboekrekeningen. U hoeft dit grootboekdiagram niet toe te passen op uw boekhouding, maar het kan handig zijn. Bijvoorbeeld als u een accountant of boekhouder wilt laten beoordelen. 

1xxx: Vlottende activa en vlottende passiva 

 • Dit zijn alle bankrekeningen, de debiteurenrekening, crediteurenrekening, btw-rekening etc. 

2xxx: Tussenrekeningen 

 • Tussenrekeningen gebruikt u voor het ‘verschuiven’ van geld. Als u bijvoorbeeld geld overmaakt van de zakelijke spaarrekening naar de zakelijke bankrekening boekt u dat op een tussenrekening. 

3xxx: Voorraad 

 • In deze grootboekreeks bevinden zich alle voorraadrekeningen. U gebruikt deze reeks dan ook alleen als u een voorraad van artikelen aanhoudt. Bijvoorbeeld wanneer u een winkel heeft. 

4xxx: Kosten 

 • De 4000-reeks is bestemd voor alle kostenrekeningen. Dit kunnen loonkosten, huur, telefoonkosten of kantoorbenodigdheden zijn 

7xxx: Inkopen 

 • Alle inkopen ten behoeve van de voorraad boekt u in deze reeks. 

8xxx: Omzet 

 • De 8000-reeks is bedoeld voor alle omzetrekeningen. Op deze grootboekrekeningen boekt u alle inkomsten uit verkopen. 

Meld je aan voor een gratis intake!

  Leave a comment