Skip links

Zelfstandigenaftrek 2023: zo werkt het!

Om gebruik te maken van de zelfstandigenaftrek, moet je als ondernemer aan bepaalde voorwaarden voldoen. De zelfstandigenaftrek van 2023 is een vast bedrag van € 5.030 dat afgetrokken mag worden van de winst. Om in aanmerking te komen voor deze belastingaftrekpost, moet je aan de regels voldoen die door de Belastingdienst zijn opgesteld. Vanaf 2023 zijn er veranderingen ten aanzien van deze voorwaarden, dus het is aan te raden om op de hoogte te blijven van updates en wijzigingen.

Wat zijn de regels voor de zelfstandigenaftrek in 2023? In dit artikel bespreken we de laatste ontwikkelingen op het gebied van de zelfstandigenaftrek in 2023. Hierbij leggen we uit wat de veranderende regels zijn en wat je moet weten over de toekomstige plannen.

Wat is de zelfstandigenaftrek?

De regels voor de zelfstandigenaftrek veranderen vanaf 2023. Als ondernemer heb je recht op deze aftrekpost als je aan de gestelde voorwaarden voldoet. Het bedrag voor de zelfstandigenaftrek is in 2022 € 6.310, maar zal in 2023 verlaagd zijn tot € 5.030.

Wat veranderd er aan de zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek ondergaat veranderingen. Hieronder vind je de bekende ontwikkelingen van deze aftrekpost, gebaseerd op de meest recente informatie van februari 2023:

Jaar Zelfstandigenaftrek

2022 € 6.310

2023 € 5.030

2024 € 3.750

2025 € 2.470

2026 € 1.200

2027 € 900

Wat zijn de voorwaarden voor zelfstandigenaftrek in 2023?

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek, zijn er bepaalde criteria waaraan je moet voldoen. De 3 belangrijkste criteria die de belastingdienst stelt zijn:

  • Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting
  • Je werkt minimaal 1225 uur in je onderneming (urencriterium)
  • Je hebt aan het begin van dat jaar nog niet de AOW leeftijd bereikt

Wanneer ben je ondernemer voor de Belastingdienst?

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek, dien je aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Hieronder vind je enkele van deze criteria:

  • Je moet een adequate winst genereren
  • Je moet beschikken over meerdere opdrachtgevers
  • Je bedrijf moet actief gepromoot worden
  • Er moet sprake zijn van ondernemersrisico
  • Je moet voldoende tijd in je bedrijf investeren.

Het urencriterium in 2023

Om voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen, is het vereist dat je jaarlijks minimaal 1.225 uur aan je onderneming besteedt. Het urencriterium is de basis voor bepaling van deze aftrekpost. Alle uren die je aan je bedrijf besteedt, tellen mee, onderverdeeld in directe en indirecte uren. Directe uren zijn de uren die je rechtstreeks bij klanten werkt en indirecte uren zijn die uren die je besteedt aan activiteiten die niet direct omzet opleveren, zoals administratie, opleidingen en acquisitie.

Besteed je voldoende tijd aan je bedrijf voor het urencriterium?

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek, is het belangrijk om meer dan 50% van je werktijd aan je onderneming te besteden. Hierdoor moet je minimaal 1.225 uur per jaar aan je bedrijf werken. Het is van groot belang om deze uren aan te kunnen tonen. Dit kun je doen door alle werkzaamheden dagelijks vast te leggen in je (digitale) agenda, inclusief rittenadministratie en overige bewijzen van je zakelijke activiteiten. De Belastingdienst kan bij een controle om deze informatie vragen.

AOW-leeftijd

Om voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen, mag je de AOW-leeftijd niet hebben bereikt. Als je deze leeftijd hebt bereikt aan het begin van het kalenderjaar, dan ontvang je slechts 50% van de reguliere zelfstandigenaftrek. Dit bedraagt in 2023 € 2.515. Houd er rekening mee dat de AOW-leeftijd in stappen verhoogd wordt naar 67 jaar in 2024. Je kunt je AOW-leeftijd berekenen via de website van de SVB, waar je ook kunt zien wanneer je recht hebt op deze oudedagsvoorziening.

Verlaging van belastingtarief voor aftrekposten 2023

Herschrijf: Het maximumtarief waartegen de zelfstandigenaftrek, de MKB-winstvrijstelling en de hypotheekrenteaftrek kunnen worden afgetrokken, is in 2023 verlaagd naar 36,93%. Dit is een daling ten opzichte van de jaren daarvoor. In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van het maximumtarief te zien:

Jaar 2019 2020 2021 2022 2023

Max. tarief aftrekbare

kosten eigen woning

49% 46% 43% 40% 36,93%
Max. tarief overige aftrekposten 51,75% 46% 43% 40% 36,93%

Hoe kom ik in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek in 2023?

Om voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden, waaronder het feit dat je als ondernemer geregistreerd staat bij de Belastingdienst, aan het urencriterium voldoet en nog niet de AOW-leeftijd hebt bereikt.

Wat verandert er in 2023 aan de zelfstandigenaftrek?

In het jaar 2023 zal het fiscale voordeel van de zelfstandigenaftrek worden ingeperkt. Dit zal worden berekend met een standaardtarief van 36,93%.

Hoe hoog is de zelfstandigenaftrek in 2023?

In 2023 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 5.030. Indien je reeds de AOW-leeftijd hebt bereikt, is het bedrag voor de zelfstandigenaftrek verminderd tot € 2.515.

Meld je aan voor een gratis intake!

    Leave a comment