Skip links

Urencriterium 2023: zo werkt het!

We gaan je meenemen in de wereld van het urencriterium. Volledig bijgewerkte informatie van 2023 zodat je exact op de hoogte bent!

Wat is het urencriterium voor zzp’ers?

Het urencriterium voor zzp’ers is een voorwaarde die door de Belastingdienst is ingesteld om te bepalen wie in aanmerking komt voor belastingvoordelen voor zelfstandig ondernemers. De Belastingdienst wil hiermee het zelfstandig ondernemerschap bevorderen. Registratie bij de Kamer van Koophandel betekent niet automatisch dat je als ondernemer wordt beschouwd, dit wordt bepaald aan de hand van het urencriterium.

Voorwaarde urencriterium 2023?

Om in aanmerking te komen voor belastingvoordelen in 2023, moet je volgens het urencriterium minstens 1.225 uur per kalenderjaar aan je bedrijf besteden. Dit komt neer op ongeveer 24 uur per week. Het criterium geldt elk kalenderjaar van januari tot en met december, ongeacht wanneer je met je bedrijf begint. Dus ook al start je in juni, moet je nog steeds aan de vereiste van 1.225 uur voldoen. Dit geldt ook voor parttime ondernemers.

Urencriterium in 2023?

Om bepaalde aftrekposten te verkrijgen als zzp’er of freelancer, moet je voldoen aan het jaarlijkse urencriterium van 1.225 uur en moet je meer tijd besteden aan je bedrijf dan aan andere activiteiten. Als je bijvoorbeeld ook in loondienst werkt, moet je meer tijd aan je onderneming besteden dan aan je loondienstbaan. Je bedrijf moet daarom je grootste prioriteit zijn. Er is echter één uitzondering op deze regel: als je in de afgelopen 5 jaren slechts 1 jaar geen ondernemer was, hoef je niet aan deze eis te voldoen.

Belangrijke aftrekposten 2023

De Belastingdienst heeft maatregelen genomen om zzp’ers te bevorderen door belastingvoordelen aan te bieden. Maar welke voordelen kun je verwachten als je aan het urencriterium voldoet? Als je aan de eis van het urencriterium voldoet, kom je in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en andere aantrekkelijke belastingaftrekposten. Hieronder vind je meer informatie over deze voordelen.

Startersaftrek 2023

De startersaftrek is een specifieke fiscale aftrekpost die is bedoeld voor beginnende ondernemers. Het oprichten van een eigen bedrijf brengt immers bepaalde risico’s met zich mee. Als zzp’er kun je maximaal 3 keer gebruik maken van deze extra belastingvoordeel. In 2023 bedraagt de startersaftrek € 2.123.

Zelfstandigenaftrek 2023

Als je aan het urencriterium voldoet, heb je als ondernemer recht op de zelfstandigenaftrek. Dit betekent dat je een vast bedrag van je winst mag afschrijven, waardoor je minder belasting betaalt en meer geld overhoudt. Helaas verlaagt de overheid geleidelijk de hoogte van de zelfstandigenaftrek. In 2021 was het nog € 6.670, in 2022 was het verlaagd tot € 6.310 en in 2023 is het nog verder gedaald naar € 5.950.

Urencriterium 2023: overige aftrekposten

Als je aan het urencriterium voldoet in 2023, kun je naast de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek gebruik maken van de volgende aftrekposten:

  • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO subsidie)
  • Meewerkaftrek als je partner regelmatig meewerkt in je bedrijf
  • Belastingvrije pensioenreserve, hoewel het kabinet de Oudedagsreserve (FOR) per 1 januari 2023 wil afschaffen. Tijdens Prinsjesdag 2022 werd aangekondigd dat je de oudedagsreserve vanaf 1 januari 2023 niet verder kunt opbouwen.
  • Stakingsaftrek als je je bedrijf staakt.

Welke uren mag je meerekenen voor het urencriterium?

Maak je je zorgen of je als startende ondernemer aan het urencriterium kunt voldoen? In 2023 geldt dat zowel directe als indirecte uren meetellen. Directe uren zijn uren die via facturen aan de klant of opdrachtgever kunnen worden gedeclareerd, waardoor de omzet direct groeit. Indirecte uren zijn uren die je in je bedrijf investeert, maar waarvoor je niet direct geld ontvangt, zoals het verwerken van administratie, reistijd, workshops om kennis up-to-date te houden, het bijhouden van je website, het lezen van vakliteratuur of het gebruiken van social media om jezelf op de kaart te zetten.

Hoe moet ik de uren bijhouden voor het urencriterium?

Om recht te hebben op belastingvoordelen, moet je natuurlijk aantonen dat je daadwerkelijk minstens 1.225 uur aan je bedrijf hebt gewerkt. Dit kun je doen door je uren zorgvuldig bij te houden. Hoe je dat doet, is helemaal aan jou. Je kunt bijvoorbeeld je uren bijhouden door ze op te schrijven in een agenda, maar je kunt ook gebruik maken van Excel, een digitale agenda of een specifieke urenregistratie-app zoals Nanda of Toggl. Het belangrijkste is dat je aan kunt tonen dat je voldoet aan het urencriterium in 2023, door bijvoorbeeld de werkzaamheden voor specifieke klanten en opdrachten inzichtelijk te maken. De Belastingdienst controleert op willekeurige momenten of je inderdaad aan het urencriterium hebt voldaan. Als blijkt dat je ten onrechte hebt aangegeven dat je aan de eis voldeed, loop je het risico op een boete.

Wat is het minimum aantal uur dat ik moet werken om door de Belastingdienst als zzp’er te worden erkend en aan het urencriterium te voldoen?

Om in 2023 aan het urencriterium te voldoen als zelfstandige of zzp’er, moet je minstens 1.225 uur per kalenderjaar werken aan je bedrijf. Dit komt neer op ongeveer 24 uren per week. Deze eis geldt voor het hele kalenderjaar, van januari tot en met december.

Wat zijn de consequenties wanneer je niet aan het urencriterium voldoet?

Wanneer je het urencriterium van minimaal 1.225 uur per jaar niet haalt, kom je niet in aanmerking voor bepaalde fiscale aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en meewerkaftrek. De Belastingdienst controleert op willekeurige momenten of zzp’ers aan het urencriterium voldoen. Als blijkt dat je ten onrechte hebt aangegeven dat je aan het urencriterium voldeed, maar dit in werkelijkheid niet het geval was, loop je het risico op een boete.

Wat is het urencriterium 2023?

Om als zelfstandige of zzp’er in aanmerking te komen voor belastingaftrekposten, dien je minstens 1.225 uur per kalenderjaar aan je bedrijf te werken. Dit is het urencriterium zoals aangegeven door de Belastingdienst. Het betekent ongeveer 24 uur werk per week. Deze verplichting geldt voor het hele kalenderjaar, van januari tot en met december.

Meld je aan voor een gratis intake!

    Leave a comment