Skip links

Fiscale Eenheid BTW: Voordelen, Nadelen en Voorwaarden

Een fiscale eenheid voor de BTW is een regeling waarbij meerdere ondernemingen als één belastingplichtige worden beschouwd. Het vormen van een fiscale eenheid biedt voordelen zoals het niet hoeven betalen van BTW over onderlinge leveringen en het doen van slechts één BTW-aangifte, maar brengt ook risico’s met zich mee zoals hoofdelijke aansprakelijkheid voor BTW-schulden van de gehele eenheid.

Voorwaarden voor een Fiscale Eenheid BTW

Om een fiscale eenheid voor de BTW te vormen, moeten ondernemingen aan specifieke voorwaarden voldoen:

Financiële Verwevenheid

Minstens 50% van de aandelen moet direct of indirect in dezelfde handen zijn.

Organisatorische Verwevenheid

Er moet één overkoepelend bestuur zijn dat de leiding heeft over de andere ondernemingen.

Economische Verwevenheid

De ondernemingen moeten economisch hetzelfde doel hebben of de ene onderneming moet voor meer dan 50% activiteiten uitvoeren voor de andere.

Daarnaast moeten de ondernemingen in Nederland gevestigd zijn en elk zelfstandig ondernemer zijn voor de BTW. De Belastingdienst beoordeelt of aan de voorwaarden wordt voldaan en stelt een beschikking op.

Voordelen van een Fiscale Eenheid BTW

Het vormen van een fiscale eenheid voor de BTW biedt enkele belangrijke voordelen:

Geen BTW over Onderlinge Leveringen

Er hoeft geen BTW berekend te worden over onderlinge leveringen van goederen en diensten tussen de ondernemingen binnen de fiscale eenheid. Dit is met name voordelig wanneer een vennootschap binnen de eenheid enkel BTW-vrijgestelde prestaties verricht.

Eén BTW-aangifte

De fiscale eenheid hoeft slechts één BTW-aangifte in te dienen voor alle ondernemingen samen, in plaats van afzonderlijke aangiftes per onderneming. Dit levert een administratieve verlichting op voor de gehele eenheid.

Eén Opgaaf ICP

Voor de hele fiscale eenheid BTW hoeft men slechts één opgaaf van de intracommunautaire prestaties (Opgaaf ICP) in te dienen.

ImageSpecifiek advies nodig?
Plan een gratis intake in voor advies in jouw situatie

Gratis Intake

Nadelen van een Fiscale Eenheid BTW

Het vormen van een fiscale eenheid voor de BTW brengt ook enkele nadelen met zich mee:

Hoofdelijke Aansprakelijkheid

Alle onderdelen van de fiscale eenheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de BTW-schulden van de eenheid. Dit betekent dat als één onderneming binnen de eenheid niet aan haar BTW-verplichtingen voldoet, de andere ondernemingen hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Administratieve Handelingen

Veranderingen in de samenstelling van de fiscale eenheid, zoals het toevoegen of verwijderen van ondernemingen, moeten via de Belastingdienst worden geregeld, wat extra administratieve handelingen met zich meebrengt.

BTW-Aangifte en Identificatienummers

Bij het vormen van een fiscale eenheid krijgt deze een nieuw omzetbelastingnummer waarmee alle BTW-aangiften worden gedaan. Ondernemingen binnen de eenheid die zelfstandig aangifte doen, gebruiken hetzelfde omzetbelastingnummer met een andere toevoeging, bijvoorbeeld ‘B02’ in plaats van ‘B01’.

Voor internationale handel gebruiken de ondernemingen hun eigen BTW-identificatienummer (BTW-id) met ‘NL’ ervoor voor contact met klanten of leveranciers. Dit BTW-identificatienummer moet ook gebruikt worden bij de opgaaf ICP.

anaf 1 januari 2024 treden er belangrijke wijzigingen in werking met betrekking tot de fiscale eenheid voor de btw in Nederland. Deze wijzigingen zijn voornamelijk het gevolg van arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie, zoals het Skandia- en Danske Bank-arrest.

Belangrijkste Wijzigingen

Territoriale Beperking:

  • Vanaf 1 januari 2024 is het niet langer mogelijk om buitenlandse vestigingen binnen de EU op te nemen in een Nederlandse fiscale eenheid voor de btw. Dit betekent dat een fiscale eenheid in grensoverschrijdende gevallen niet meer mogelijk is.
  • Prestaties tussen een hoofdhuis en een vaste inrichting worden btw-belastbaar als het hoofdhuis of de vaste inrichting in een andere lidstaat tot een fiscale eenheid met een andere vennootschap behoort.

Gevolgen voor Ondernemers:

  • Ondernemers die zowel een vaste inrichting als een hoofdhuis hebben, moeten rekening houden met de btw-heffing op onderlinge prestaties als een van beide deel uitmaakt van een fiscale eenheid in een andere lidstaat.
  • Dit kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de btw-kwalificatie van prestaties binnen ondernemingen die deel uitmaken van een Nederlandse fiscale eenheid en buitenlandse vestigingen hebben, vooral in sectoren zoals de financiële sector.

Voorwaarden voor Fiscale Eenheid:

  • Om een fiscale eenheid te vormen, moeten de ondernemingen een eenheid vormen op financieel, organisatorisch en economisch gebied, elk ondernemer zijn voor de btw, en gevestigd zijn in Nederland.
  • Een fiscale eenheid kan bestaan uit verschillende rechtsvormen, maar moet minstens één bv, cv, stichting of vereniging bevatten. Een fiscale eenheid met alleen natuurlijke personen is niet mogelijk.

Btw-aangifte:

  • Een fiscale eenheid kan één gezamenlijke btw-aangifte doen voor alle ondernemingen samen of verschillende btw-aangiften voor iedere onderneming apart.
  • Sinds 28 februari 2024 is eHerkenning beschikbaar voor fiscale eenheden voor de btw, wat een tijdelijke manier van inloggen biedt. Op een later moment moet alsnog eHerkenning worden aangeschaft voor de fiscale eenheid.

Deze wijzigingen vereisen dat ondernemers hun administratieve en fiscale processen herzien om te voldoen aan de nieuwe regelgeving en om mogelijke btw-risico’s te vermijden.

Veel gestelde vragen

Een fiscale eenheid voor de BTW is een regeling waarbij meerdere ondernemingen als één belastingplichtige worden beschouwd.

Voordelen zijn onder andere geen BTW over onderlinge leveringen, slechts één BTW-aangifte en één opgaaf ICP.

Voorwaarden zijn financiële, organisatorische en economische verwevenheid tussen de ondernemingen, die in Nederland gevestigd moeten zijn.

Nadelen zijn hoofdelijke aansprakelijkheid voor BTW-schulden en extra administratieve handelingen bij wijzigingen in de eenheid.

De fiscale eenheid krijgt een nieuw omzetbelastingnummer voor alle BTW-aangiften, en ondernemingen binnen de eenheid gebruiken dit nummer met een andere toevoeging voor hun aangiften.

Meld je aan voor een gratis intake!

  Leave a comment