Skip links

Wat is boekhouden?

Wat is boekhouden. 

De basisdefinitie van boekhouding is het vastleggen van financiële feiten van een persoon, bedrijf of instelling. De boekhouding is daarom ook de uiteenzetting van alle geldstromen in een persoon, bedrijf of een organisatie. Het gaat daarbij om de financiële cijfers met betrekking tot kosten en uitgaven. Elk bedrijf, maar ook elke particulier heeft te maken met boekhouding. 

 Boekhouden heeft drie doelen: 

 1. Verantwoording aan de belastingdienst. Je moet je financiële huishouding kunnen verantwoorden aan de belastingdienst. Als een ondernemer ben je wettelijk verplicht een goede boekhouding bij te houden die afgestemd is op je bedrijf. 
 1. Inzicht voor jezelf. Een goeie gestructureerde boekhouding geeft inzicht op je bedrijf. Dit zorgt ervoor dat je de juiste keuze maakt voor de continuïteit van je onderneming. 
 1. Inzicht voor andere. Om je bedrijf of jezelf te kunnen financieren vragen geldverstrekker inzicht in je boekhouding. Ze vragen niet alleen de basisinformatie over je balans en de winst-en-verliesrekening, worden ook vaak kengetallen en jaarverslagen van voorgaande jaren gevraagd.  

Belastingdienst. 

De belastingdienst moet je boekhouding snel en goed kunnen controleren. Per KvK/ btw-nummer heb je dan ook een eigen boekhouding nodig. Als je boekhouding niet volledig is en/of niet binnen een redelijke termijn te controleren is of als je jouw boekhouding niet lang genoeg bewaart, kan dat ingrijpende gevolgen hebben. Een boekhoudprogramma zoals Jortt helpt je je boekhouding te voeren op de wetgeving, geeft je inzicht in je administratie en zorgt voor het voldoen aan de bewaarplicht. 

Afspraken met de belastingdienst. 

Met de belastingdienst kun je afspraken maken over de manier waarop je de gegevens van je administratie bewaart. Je kan het bewaren in een digitale boekhouding of op papier. Bekijk wel hoeveel details je moet bewaren. De belastingdienst legt jullie afspraken schriftelijk vast.  

Aan welke eisen moet een boekhouding voldoen? 

Een boekhouding moet aan een aantal eisen voldoen. Zo moet je ten allen tijden kunnen aantonen wat je inkomsten en uitgaven zijn geweest in een bepaalde periode, omdat hierop de hoogte van het bedrag aan inkomsten-of vennootschapsbelasting wordt gebaseerd, daarom is het belangrijk dat je als boekhouder altijd de volgende zaken goed bewaart: 

 • Ontvangen facturen  
 • Kopieën van verzonden facturen 
 • Bonnetjes  
 • Evt. Financiële aantekeningen  
 • Berekeningen  
 • Bankafschriften  
 • Contracten, overeenkomsten en andere financiële afspraken  
 • Belangrijke correspondentie rondom gemaakte afspraken of voorwaarden 
 • Gedane aangifte 
 • Rittenadministratie 
 • Salaris- en urenregistratie     

Meld je aan voor een gratis intake!

  Leave a comment