Skip links

Wanneer zijn mijn giften aftrekbaar?

Wanneer zijn mijn giften aftrekbaar?

Als u giften doet aan goede doelen, zoals een ANBI of een andere stichting, dan kunt u deze giften in veel gevallen in mindering brengen op uw belastingaangifte. Hierdoor betaalt u minder belasting en kunt u de goede doelen steunen. In dit artikel leggen we uit wanneer uw giften aftrekbaar zijn en hoe u deze giften kunt declareren.

Aftrekbaarheid van giften

De aftrekbaarheid van giften is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Zo moet het gaan om een gift aan een ANBI of andere stichting die als doel heeft het algemeen nut te bevorderen. Daarnaast moet de gift voldoende bewezen zijn en mag de giften geen vergoeding inhouden voor de gever.

Als uw gift aan deze voorwaarden voldoet, dan kunt u de gift in mindering brengen op uw belastingaangifte. Hierdoor betaalt u minder belasting en kunt u de goede doelen steunen.

Hoe kunt u giften declareren?

Om giften te kunnen declareren, moet u in het bezit zijn van een giftenverklaring. Deze verklaring kunt u aanvragen bij de stichting waar u de gift aan heeft gedaan. De verklaring moet aangeven dat het gaat om een gift en dat de stichting aan de voorwaarden voor ANBI’s voldoet.

De giftenverklaring kunt u gebruiken om de giften in mindering te brengen op uw belastingaangifte. Hierdoor betaalt u minder belasting en kunt u de goede doelen steunen.

Belastingvoordeel van giften

Het belastingvoordeel van giften is afhankelijk van uw belastingtarief. Hoe hoger uw belastingtarief, hoe groter het belastingvoordeel van giften. Hieronder geven we een voorbeeld van het belastingvoordeel van giften voor verschillende belastingtarieven:

  • Bij een belastingtarief van 52%, levert een gift van € 100,- een belastingvoordeel op van € 52,-
  • Bij een belastingtarief van 42%, levert een gift van € 100,- een belastingvoordeel op van € 42,-
  • Bij een belastingtarief van 37%, levert een gift van € 100,- een belastingvoordeel op van € 37,-

Als uw belastingtarief hoger is dan 52%, dan is het belastingvoordeel van giften ook hoger dan deze bedragen. Hierdoor betaalt u minder belasting en kunt u de goede doelen steunen.

Maximale aftrek van giften

Er geldt een maximale aftrek voor giften. Dit betekent dat u maximaal 1% van uw verzamelinkomen mag aftrekken voor giften. Dit percentage wordt verhoogd naar 10% voor giften aan culturele ANBI’s.

Dit betekent dat wanneer u bijvoorbeeld een verzamelinkomen heeft van € 100.000,-, u maximaal € 1.000,- mag aftrekken voor giften. Als u giften doet aan een culturele ANBI, mag u maximaal € 10.000,- aftrekken.

Let op dat er een aantal uitzonderingen zijn op de maximale aftrek. Zo mag u meer aftrekken voor giften die u doet aan een erfgenaam die in de eerste graad van verwantschap staat, zoals uw kind of ouder. Ook voor giften aan de Staat, een provincie, een gemeente of een waterschap geldt geen maximale aftrek.

Aftrek van giften in box 3

In sommige gevallen kunt u giften ook aftrekken in box 3. Dit geldt voor giften die u doet aan een stichting die zich bezighoudt met de bescherming van natuur of landschap. Ook giften aan een stichting die zich bezighoudt met de bescherming van monumenten of archeologische sites komen in aanmerking voor aftrek in box 3.

Let op dat u voor aftrek in box 3 wel aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Zo moet de stichting een ANBI zijn en mag de gift geen vergoeding inhouden voor de gever. Ook mag de stichting geen commerciële activiteiten ontplooien.

Conclusie

Giften aan goede doelen, zoals een ANBI of een andere stichting die als doel heeft het algemeen nut te bevorderen, kunt u in veel gevallen in mindering brengen op uw belastingaangifte. Hierdoor betaalt u minder belasting en kunt u de goede doelen steunen. Let wel op de voorwaarden die gelden voor aftrek van giften en houd rekening met de maximale aftrek en eventuele uitzonderingen.

Als u meer wilt weten over de aftrek van giften of hulp nodig heeft bij het declareren van uw giften, neem dan contact op met een belastingadviseur of een deskundige op het gebied van fiscale wet- en regelgeving.

Meld je aan voor een gratis intake!

    Leave a comment