Skip links

Toeslag kwijt of terugbetalen door eenmaling inkomen? Soms niet!

In Nederland maken ongeveer 6 miljoen huishoudens gebruik van de huurtoeslag. In een aantal gevallen kan het zo zijn dat je deze moet terugbetalen, soms door eenmalig inkomen. Je kunt een verzoek indienen om het eenmalige inkomen buiten beschouwing te laten. De Belastingdienst noemt dit ‘Bijzonder inkomen’. Daardoor vervalt je recht op huurtoeslag niet en zal er geen sprake zijn van terugbetalen!

Wanneer sprake van eenmalig inkomen?

Er kan sprake zijn van eenmalig inkomen door bijvoorbeeld een nabetaling van inkomen of door het afkopen van een klein pensioen. Op de website van de belastingdienst worden in ieder geval de volgende voorbeelden genoemd: -Een nabetaling van loon of uitkering over vorige jaren. -Een wezenuitkering aan een andere dan de wettelijke vertegenwoordiger -Een afkoopsom op grond van de liquidatiewet ongevallenwetten -Een verhoging van de Waz-, Wajong- of WAO-uitkering voor kosten van oppas en verzorging -Een afkoopsom voor een klein pensioen (Ouderdom of Nabestaandenpensioen).

Wij bespreken nu alleen het geval waarin het gaat om eenmalig inkomen maar er zijn ook andere gevallen waarin je een verzoek kunt doen. Bijvoorbeeld als 1 van de mensen die op het adres staat ingeschreven langer dan 1 jaar buiten Nederland woont. Of in het geval van mantelzorg, dus wanneer een lid van het huishouden voor een ander lid van het huishouden zorgt.

Termijn verlengd

Onlangs is de termijn voor dit verzoek verlengd van 6 maanden naar 5 jaar. Dit kan ook met terugwerkende kracht! Dus mocht je een soortgelijke situatie in de afgelopen 5 jaar hebben meegemaakt dan kun je alsnog een verzoek indienen, ook als een bezwaar eerder is afgewezen door overschrijding van de bezwaar termijn. Het kan dus echt lonen om na te gaan of je hiervoor in aanmerking komt.

Informatie en het formulier voor dit verzoek kun je hier downloaden op de website van de belastingdienst. Het formulier kunt u opsturen naar een antwoordnummer en kost dus ook geen postzegel.

Hulp nodig?

Mocht je hulp nodig hebben bij het invullen van het verzoek of met iets anders dan staan onze adviseurs je graag te woord. Ga naar onze pagina en klik in de chat op “Aan de slag”. Samen zorgen we er dan voor dat je de huurtoeslag niet zal hoeven terugbetalen.

 

Meld je aan voor een gratis intake!