Skip links

Kosten doorbelasten aan je opdrachtgever

Kosten doorbelasten aan je opdrachtgever: hoe doe je dat op de juiste manier?

Als ondernemer is het belangrijk om je kosten goed te beheren. Een manier om dit te doen is door deze kosten door te belasten aan je opdrachtgever. Maar hoe doe je dit op de juiste manier? In dit artikel geven we tips voor het doorbelasten van kosten aan je opdrachtgever.

Wat zijn doorbelaste kosten?

Doorbelaste kosten zijn kosten die je aan je opdrachtgever in rekening brengt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de kosten voor materialen, reiskosten of vervoerskosten. Dit zijn kosten die je maakt in het kader van de uitvoering van een opdracht voor een opdrachtgever.

Waar moet je op letten bij het doorbelasten van kosten?

Er zijn een aantal zaken waar je op moet letten bij het doorbelasten van kosten. Hieronder geven we een aantal tips:

 • Zorg dat je kosten duidelijk zijn. Het is belangrijk dat je opdrachtgever begrijpt waar de kosten voor zijn. Geef daarom duidelijk aan welke kosten je doorberekent.
 • Maak afspraken over de doorbelaste kosten. Het is verstandig om afspraken te maken over de doorbelaste kosten. Zo weet je zeker dat je opdrachtgever hiermee akkoord gaat.
 • Gebruik een factuur. Als je kosten doorberekent, is het verstandig om dit te doen via een factuur. Zo kan je opdrachtgever de kosten eenvoudig verrekenen met de opdracht.
 • Houd rekening met de wetgeving. Er zijn wetten en regels waar je rekening mee moet houden bij het doorbelasten van kosten. Zo moet je bijvoorbeeld rekening houden met de btw-wetgeving.

Hoe bereken je de doorbelaste kosten?

Er zijn verschillende manieren om de doorbelaste kosten te berekenen. Hieronder geven we een aantal manieren:

 • Doorrekening van de werkelijk gemaakte kosten. Je kunt ervoor kiezen om de werkelijk gemaakte kosten door te rekenen aan je opdrachtgever. Dit is bijvoorbeeld het geval als je materiaalkosten doorrekent.
 • Bepalen van een forfaitaire vergoeding. In sommige gevallen is het n • Bepalen van een forfaitaire vergoeding. In sommige gevallen is het niet mogelijk om de werkelijk gemaakte kosten door te rekenen. Bijvoorbeeld als je vervoerskosten doorrekent. In dat geval kun je ervoor kiezen om een forfaitaire vergoeding te berekenen. Dit is bijvoorbeeld een vast bedrag per kilometer.
 • Berekenen van een percentage. Ook kun je ervoor kiezen om een percentage van de opdrachtsom door te rekenen. Dit percentage kan bijvoorbeeld afhangen van de grootte of complexiteit van de opdracht.
 • Bespreek de doorbelaste kosten met de opdrachtgever. Het is belangrijk om de doorbelaste kosten te bespreken met de opdrachtgever. Zo kun je samen tot een passende manier van kosten doorrekenen komen.

Wanneer kun je kosten doorbelasten?

Niet alle kosten zijn geschikt om door te belasten aan je opdrachtgever. Hieronder geven we een aantal situaties waarin het wel of niet geschikt is om kosten door te belasten:

 • Geschikt: Kosten die direct verband houden met de uitvoering van de opdracht. Bijvoorbeeld de kosten voor materialen of vervoer.
 • Geschikt: Kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Bijvoorbeeld de kosten voor een vergunning of verzekering.
 • Ongeschikt: Kosten die niet direct verband houden met de uitvoering van de opdracht. Bijvoorbeeld de kosten voor een nieuwe computer.
 • Ongeschikt: Kosten die gemaakt zijn voordat de opdracht is verkregen. Bijvoorbeeld de kosten voor een opleiding die je hebt gevolgd voordat je de opdracht hebt verkregen.

Conclusie

Als ondernemer is het belangrijk om je kosten goed te beheren. Een manier om dit te doen is door deze kosten door te belasten aan je opdrachtgever. Maar hoe doe je dit op de juiste manier? In dit artikel hebben we tips gegeven voor het doorbelasten van kosten aan je opdrachtgever. Het is belangrijk om hierbij rekening te houden met de wetgeving en afspraken te maken met de opdrachtgever. Bovendien is het belangrijk om te bepalen welke kosten geschikt zijn om door te belasten en welke niet. Door deze tips te volgen, kun je ervoor zorgen dat je kosten op een juiste en transparante manier doorberekent aan je opdrachtgever.

Het is ook belangrijk om te weten dat het doorbelasten van kosten niet alleen gaat om het verhogen van je inkomsten, maar ook om het verminderen van je kosten. Door de juiste kosten door te belasten aan je opdrachtgever, kun je ervoor zorgen dat je eigen kosten omlaag gaan. Dit kan bijvoorbeeld door de kosten voor materialen of vervoer te verminderen, omdat deze kosten door de opdrachtgever worden betaald.

Meld je aan voor een gratis intake!

  Leave a comment