Skip links

Hoe werkt de btw aangifte?

Hoe werkt de btw aangifte?

De btw aangifte is een belangrijk onderdeel van de administratie voor elk bedrijf dat BTW moet betalen. In dit artikel gaan we dieper in op hoe de btw aangifte werkt en wat er precies van u verwacht wordt.

Wat is btw?

BTW, ofwel omzetbelasting, is een belasting die bedrijven moeten betalen op hun omzet. Dit geldt voor bijna alle producten en diensten die aan consumenten worden verkocht. De hoogte van de BTW is afhankelijk van het land waar u gevestigd bent, maar in Nederland is het 21%.

Wie moet btw aangifte doen?

Niet elk bedrijf is verplicht om btw aangifte te doen. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan uw bedrijf moet voldoen om btw aangifte te moeten doen:

 • Uw bedrijf moet gevestigd zijn in Nederland
 • Uw bedrijf moet btw-plichtig zijn
 • Uw bedrijf moet een bepaald btw-bedrag per kwartaal of per jaar aan de Belastingdienst betalen

Als uw bedrijf aan deze voorwaarden voldoet, dan bent u verplicht om btw aangifte te doen.

Hoe werkt de btw aangifte?

De btw aangifte bestaat uit twee delen: de afdracht van de btw en de btw aangifte zelf.

Afdracht van de btw

Elk kwartaal of elk jaar moet u als btw-plichtig bedrijf het btw-bedrag dat u in die periode heeft verzameld, afdragen aan de Belastingdienst. Dit gebeurt via een betaling of via de aangifte.

Btw aangifte

Naast de afdracht van de btw, moet u ook elk kwartaal of elk jaar een btw aangifte indienen bij de Belastingdienst. In deze aangifte geeft u aan hoeveel btw u in de betreffende periode heeft afgedragen en hoeveel btw u heeft ontvangen (dit is het btw-bedrag dat u van uw klanten heeft ontvangen). Als u meer btw heeft afgedragen dan u heeft ontvangen, krijgt u het verschil terug van de Belastingdienst. Als u minder btw heeft afgedragen dan u heeft ontvangen, moet u het verschil bijbetalen aan de Belastingdienst.

De btw aangifte kunt u digitaal indienen via de website van de Belastingdienst. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. In de aangifte geeft u onder andere aan:

 • Hoeveel btw u heeft afgedragen
 • Hoeveel btw u heeft ontvangen
 • Hoeveel btw u terugkrijgt of moet bijbetalen
 • De btw-bedragen voor de verschillende btw-tarieven (bijvoorbeeld 21% en 9%)

Belangrijke data om te weten

Houd er rekening mee dat de btw aangifte en afdracht op bepaalde data moeten worden gedaan. De belangrijkste data om te weten zijn:

 • De aangifte tijdvakken: kwartaal of per jaar
 • De aangiftetermijn: binnen een maand na afloop van het tijdvak
 • De betalingstermijn: binnen 2 maanden na afloop van het tijdvak

Houd hier rekening mee in uw administratie en plan tijdig uw aangifte en betaling in.

Samenvatting

De btw aangifte is een belangrijk onderdeel van de administratie voor elk bedrijf dat BTW moet betalen. Dit geldt voor bijna alle producten en diensten die aan consumenten worden verkocht. Als uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet, dan bent u verplicht om btw aangifte te doen. De btw aangifte bestaat uit de afdracht van de btw en de btw aangifte zelf. De btw aangifte kunt u digitaal indienen via de website van de Belastingdienst. Houd er rekening mee dat de btw aangifte en afdracht op bepaalde data moeten worden gedaan.

Meld je aan voor een gratis intake!

  Leave a comment