Skip links

10 fouten die kleine bedrijven maken met hun boekhouding

Meest gemaakte Fouten bij het maken van je boekhouden

Het opzetten van een boekhouding voor een klein bedrijf kan ingewikkeld en ontmoedigend zijn. Er zijn veel verschillende regels, voorschriften en eisen die moeten worden gevolgd om te voldoen aan de Nederlandse wetgeving. Helaas kunnen kleine bedrijven gemakkelijk fouten maken bij het opzetten van hun boekhouding. In dit artikel kijken we naar 10 veelgemaakte fouten die kleine bedrijven maken bij het opzetten van hun boekhouding. We bespreken hoe deze fouten kunnen worden vermeden en welke stappen in plaats daarvan moeten worden genomen om te zorgen voor een nauwkeurige financiële verslaglegging en naleving van de wettelijke voorschriften. Door deze fouten vooraf te begrijpen, kunnen ondernemers kostbare misstappen vermijden die kunnen leiden tot boetes of zelfs sluiting van hun bedrijf door de Nederlandse autoriteiten.

1. De boekhoudkundige regels en voorschriften niet begrijpen:

Om aan de Nederlandse wet te voldoen, moeten ondernemers alle boekhoudkundige vereisten in hun land begrijpen. Dit houdt in dat zij zich vertrouwd moeten maken met zowel de nationale en lokale wetgeving als de fiscale verplichtingen.

2. Geen officiële facturen gebruiken:

De Nederlandse wet vereist officiële facturen voor alle zakelijke transacties waarbij geld of andere activa betrokken zijn. Zonder deze facturen kunnen bedrijven mogelijk geen kosten aftrekken van hun belastingen of bepaalde kortingen of aftrekposten aanvragen.

3. Transacties niet nauwkeurig vastleggen:

Een nauwkeurige boekhouding is essentieel voor het produceren van nauwkeurige financiële overzichten en rapporten aan het eind van het jaar. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat elke transactie correct in hun boekhouding wordt geregistreerd en dat zij een goed systeem van interne controles in stand te houden.

4. Rekeningen niet regelmatig aansluiten:

Rekeningen moeten regelmatig worden aangesloten om de nauwkeurigheid te waarborgen en fraude of fouten te voorkomen. Dit proces houdt in dat de boekhouding wordt vergeleken met bankafschriften en andere documentatie om eventuele discrepanties op te sporen.

5. Software niet correct gebruiken:

Veel bedrijven vertrouwen op softwareprogramma’s zoals boekhoudsoftware om hun financiën te beheren, maar ze maken vaak fouten als ze die verkeerd gebruiken of niet begrijpen hoe ze werken. Het is belangrijk dat ondernemers de functies van hun boekhoudprogramma begrijpen, zodat ze het correct kunnen gebruiken en nauwkeurige resultaten krijgen.

6. Geen ontvangstbewijzen voor uitgaven bijhouden:

Zonder de juiste documentatie kunnen bedrijven bepaalde aftrekposten van hun belastingen niet bewijzen of dat zij de Nederlandse wetgeving hebben nageleefd. Daarom moeten bedrijven alle ontvangstbewijzen en andere documenten in verband met uitgaven bewaren.

7. Geen budget opstellen:

Budgettering is essentieel voor kleine bedrijven omdat het hen helpt hun inkomsten en uitgaven te controleren zodat zij weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hoe zij hun middelen het meest efficiënt kunnen gebruiken. Zonder budget is het voor ondernemers moeilijk om hun financiën goed te beheren.

8. Het niet scheiden van persoonlijke en zakelijke rekeningen:

Bedrijven moeten aparte rekeningen opzetten voor zakelijke en persoonlijke transacties om verwarring of potentiële belastingproblemen te voorkomen. Dit helpt ook bij het bijhouden van nauwkeurige financiële rapporten die de werkelijke financiële status van het bedrijf nauwkeurig weergeven.

9. Geen btw-betalingen bijhouden:

Waarde-toegevoegde belasting (btw) is een soort belasting die ondernemers moeten betalen. Bedrijven moeten een nauwkeurige administratie bijhouden van alle btw-betalingen om ervoor te zorgen dat zij aan de regels voldoen en om mogelijke boetes of sancties van de Nederlandse autoriteiten te voorkomen.

10. Geen professioneel advies inwinnen:

Veel eigenaren van kleine bedrijven proberen hun boekhouding zelf te doen, maar dit kan vaak leiden tot fouten of vergissingen die ernstige financiële en juridische gevolgen kunnen hebben. De hulp inroepen van een accountant of boekhouder met ervaring in Nederlandse boekhoudregels kan bedrijven helpen ervoor te zorgen dat zij aan de wet blijven voldoen en hun winst maximaliseren.

Door deze tips te volgen, zijn bedrijven goed voorbereid op het opzetten van hun financiële en boekhoudsystemen. Dit geeft hen de beste kans op een succesvol en winstgevend bedrijf.

Meld je aan voor een gratis intake!

    Leave a comment